Fii parte din comunitate! Servicii integrate adresate comunității locale de romi din Curcani și Românești (cod PN1012)

01 1000x700Proiectul Fii parte din comunitate! Servicii integrate adresate comunității locale de romi din Curcani și Românești este cofinanțat din Granturile SEE prin Programul Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor.

Fii parte din comunitate! se derulează în localitățile rurale Curcani (jud. Călărași) și Românești (jud. Dâmbovița) în perioada decembrie 2020 – noiembrie 2023.

Obiectivul general al proiectului reprezintă creșterea incluziunii și abilitarea a cca 1000 de persoane de etnie romă, prin servicii de educație, sănătate, locuire adecvate nevoilor acestora, printr-o asistență socială proactivă, prin abilitarea și împuternicirea tinerilor și femeilor și prin conștientizarea comunității privind non-discriminarea populației de etnie romă.

Beneficiarii proiectului sunt

 • 200 de copii, din care 80 de copii în comuna Curcani și 120 de copii din satul Românești
 • 200 de părinți/ bunici/ tutori legali ai elevilor și preșcolarilor beneficiari
 • 500 de persoane, copii și adulți, afectate de accesul scăzut la informații și servicii de sănătate
 • 100 de familii din comuna Curcani, care au nevoie de sprijin pentru accesarea serviciului de apa-canal, prin branșamente

Principalele activități și inițiative dezvoltate în cadrul proiectului

 • Activități educaționale remediale și recreative pentru preșcolari și elevii din ciclul primar
 • Clubul Povestitorilor – program adresat părinților preșcolarilor din proiect (în special mamelor/ bunicilor) prin care îmbunătățim abilitățile de citire ale acestora și dezvoltăm abilitățile de petrecere a unui timp liber de calitate
 • Biblioteca de Jucării – un serviciu public înființat în localitatea Curcani, preluând modelul din Școala Românești
 • Servicii medicale pentru copii și adulți printr-o campanie care va viza sănătatea orală, educație privind sănătatea și anumite consultații și analize
 • Accesarea serviciului de apă-canal prin branșarea a 100 de gospodării din localitatea Curcani
 • Campanii de conștientizare împotriva oricărei forme de discriminare prin evenimente comunitare și culturale organizate în Curcani și Românești
 • Ateliere de lucru adresate tinerilor pentru împuternicirea și abilitarea acestora ca măsura a dezvoltării sustenabile a comunității locale

Parteneriarul este format din

 • ACEDO în calitate de Promotor de Proiect
 • Primăria Curcani în calitate de Partener 1
 • Școala Gimnazială cu Clasele I-VIII Curcani, în calitate de Colaborator
 • Școala Gimnazială cu Clasele I-VIII Românești, în calitate de Colaborator

Bugetul total al proiectului este  4.163.789,30 lei din care valoarea grantului nerambursabil este 3.747.410,37 lei și valoarea cofinanțării private este de 416.378,93 lei.

www.acedo.ro

Email: office@acedo.ro

Telefon: +314262386

Addresa: Str. Alexandru Balasanu nr. 8, corp A sector 4, Bucuresti – Romania