dialogpProiectul Dialog Social pentru politici publice alternative în educația timpurie (cod MySMIS 111141), este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, Axa Prioritară – Administrație publică și sistem judiciar eficiente, Componenta 1 – CP2/2017 Creșterea capacității ONG-urilor și a partenerilor sociali de a formula politici publice alternative și este implementat de Asociația Centrul pentru Educație și Drepturile Omului în parteneriat cu Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia.

Obiectivul general al proiectului este creșterea capacității Asociației Centrul pentru Educație și Drepturile Omului de a formula și promova o propunere de politică publică alternativă la inițiativele existente în domeniul educației timpurii. Obiectivul general al proiectului este realizat prin:

  • consolidarea dialogului social și civic în rândul organizațiilor și instituțiilor implicate în proiecte, programe și politici publice în domeniul educației timpurii;  
  • evaluarea impactului politicilor în domeniul educației timpurii și prezentarea concluziilor de la nivel internațional și național în cadrul unui studiu;
  • sensibilizarea autorităților publice și responsabilizarea partenerilor sociali și a organizațiilor neguvernamentale în susținerea și promovarea politicii publice alternative elaborate în cadrul proiectului.

yfYOUth First! Tinerii pe primul loc este un proiect pilot care se adresează deopotrivă liceenilor care provin din medii vulnerabile și studenților care sunt un model de reușită și influențează pozitiv dezvoltarea acestora.

Liceenii selectați în cadrul proiectului sunt înscriși la Liceul Marin Preda, Liceul Anghel Saligny și Liceul Decebal și provin din familii monoparentale sau familii dezorganizate, centre de asistență socială, familii cu venituri reduse sau cu o situație socială precară, adesea familii de etnie romă.

Studenții cooptați în proiect au povești și experiențe de viață diverse, în care ambiția și determinarea de a-și continua studiile sunt un exemplu pentru liceeni beneficiari. Înscriși la Facultatea de Medicină, Drept, Limbi Străine, Jurnalism, Sociologie, Asistență Socială sau Academia de Studii Economice, studenții mentori oferă o perspectivă reală liceenilor despre ce presupun studiile universitare la aceste facultăți.

Prin vizitele de studiu organizate de mentorii studenți, liceeni participă la diverse cursuri și seminarii organizate la aceste facultăți pentru a înțelege ce înseamnă să fii student.

iesÎn școlile din mediul rural, absenteismul și ulterior abandonul școlar apar frecvent din cauza situației materiale a familiei, a golurilor educaționale pe care le acumuleaza copiii când nu sunt prezenți la școală sau a interesului scăzut al familiei asupra educației. Pornind de la aceste date, ACEDO a derulat proiectul IES în școlile Șoldanu și Curcani din județul Călărași pe durata anilor școlari 2016-2020.

Activitățile proiectului s-au concentrat, în special, pe recuperarea golurilor educaționale și pregătirea suplimentară la materiile care sunt subiectul Evaluării Naționale – limba română și matematică.

Sesiunile de pregătire suplimentară au fost derulate în funcție de nivelul educațional al elevului, astfel au fost grupe care au lucrat suplimentar pentru recuperarea golurilor educaționale sau grupe care și-au consolidat materia predată la școală.

20160531 115616 (Custom)creșterea rezultatelor privind dezvoltarea timpurie a copiilor romi

Din covingeri personale credem că perioada copilăriei trebuie să fie dominată de jocuri, descoperiri, zâmbete și prietenii. Din cercetări și studii știm că perioada copilăriei, în special perioada între 3-6 ani este marcantă pentru viitorul adult, pentru reușitele personale și profesionale, pentru integrarea și pentru implicare în viața comunității. Realitatea din comunitățile sărace nu se încadrează nici în setul de convigeri personale, nici în datele furnizate de studii.

Pornind de la aceste realități, consorțiul format din Fundația Roma Education Fund Romania, impreună cu partenerii locali – ACEDO, Fundația Ruhama, Fundația Divers și Asociația Dreptate și Frăție – au demarat un proiect amplu, la nivelul național, ce includ 13 comunități rurale și 500 copii de etnie romă.

Ready, Set, Go! a fost derulat în perioada decembrie 2014 – aprilie 2016, fiind finanțat din Granturile norvegiene.

Scopul proiectului este de a creste calitatea serviciilor de educație timpurie pentru copiii de etnie romă.

În calitate de partener al proiectului, ACEDO a gestionat activități pentru 150 de copii și părinți din localitățile rurale Budești, Gălbinași (jud. Călărași) și Românești (jud. Dâmbovița).

www.acedo.ro

Email: office@acedo.ro

Telefon: +314262386

Addresa: Str. Alexandru Balasanu nr. 8, corp A sector 4, Bucuresti – Romania