Despre ACEDO

Asociaţia Centrul pentru Educație și Drepturile Omului

În 2011 o echipă de profesioniști cu expertiză în educație, drepturile omului, cercetare și incluziune socială au înființat Centrul pentru Educație și Drepturile Omului, o organizație neguvernamentală care îmbină domeniile de experiență și aduce o schimbare în rândul comunitătilor dezvavantajate, multietnice, încurajând și facilitând accesul la servicii de calitate.

ACEDO activează în trei domenii prioritare:

Asigurarea accesului la o educație de calitate a grupurilor vulnerabile

– proiectele și programele noastre se adresează în special copiilor și tinerilor care provin din familii fără venituri, din mediul rural, monoparentale, adesea familii de etnie romă.

Servicii integrate pentru creșterea abilităților și a incluziunii sociale

– credem că fiecare persoană trebuie să se bucure de o viață decentă. Prin programele noastre intervenim în viața persoanelor care provin din comunități și grupuri dezavantajate, care din prisma experienței de viață au un nivel minim de educație, trăiesc în sărăcie și au nevoie de o voce care să îi reprezinte.

Respectarea drepturilor omului, precum și drepturile copiilor

 • este o lume în care educația și incluziunea socială creează comunități sustenabile, unite și prospere.
 • este de a oferi persoanelor în nevoie acces la servicii de calitate, care să le îmbunătățească viața.
 • Responsabilitate – ne asumăm ca resursele alocate programelor noastre să fie utilizate eficient, astfel încât rezultatele să fie măsurabile și să creeze un impact asupra beneficiarilor și comunităților în care activăm

   

  Angajament – beneficiarii noștri, copii și adulți din comunități defavorizate, reprezintă prioritatea acitivităților pe care le derulăm cu respect, devotament și onestitate

   

  Colaborare – ne respectăm beneficiarii și partenerii, valorizăm diferențele dintre noi și implicăm activ beneficiarii proiectelor

   

  Integritate – adoptăm cele mai înalte standarde de onestitate și comportament, avem grijă de propria reputație și actionăm în interesul beneficiarilor noștri

   

  Transparență – resursele implicate pentru derularea proiectelor noastre sunt prezentate obiectiv

www.acedo.ro

Email: office@acedo.ro

Telefon: +314262386

Addresa: Str. Alexandru Balasanu nr. 8, corp A sector 4, Bucuresti – Romania