activecitizen

 

 

bruce mars FWVMhUa wbY unsplashProiectul Femei informate, femei implicate! este finanțat din Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021 prin programul Active Citizens Fund România.

Proiectul se derulează în localitățile rurale Curcani, Luica și Șoldanu din județul Călărași în perioada februarie 2021 – iulie 2022.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă schimbarea pozitivă în atitudinea și practicile de incluziune pentru femei în cele trei localități rurale multietnice prin creșterea capacității lor în ceea ce privește cunoșterea și afirmarea propriilor drepturi, implicarea în a găsi soluții la problemele comunității și în procesul de luare a deciziilor.

Beneficiarele proiectului sunt

  • 300 de femei (de etnie romă și majoritare) implicate în acțiuni de informare, conștientizare și afirmare în ceea ce privește drepturile și nevoile acestora
  • 60 de femei participante la un model integrat de furnizare a seviciilor de dezvoltare a abilităților de parenting și literație , creșterea stimei de sine și a rezilienței, descoperirea unor modele feminine de reușită

01 1000x700Proiectul Fii parte din comunitate! Servicii integrate adresate comunității locale de romi din Curcani și Românești este cofinanțat din Granturile SEE prin Programul Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor.

Fii parte din comunitate! se derulează în localitățile rurale Curcani (jud. Călărași) și Românești (jud. Dâmbovița) în perioada decembrie 2020 – noiembrie 2023.

Obiectivul general al proiectului reprezintă creșterea incluziunii și abilitarea a cca 1000 de persoane de etnie romă, prin servicii de educație, sănătate, locuire adecvate nevoilor acestora, printr-o asistență socială proactivă, prin abilitarea și împuternicirea tinerilor și femeilor și prin conștientizarea comunității privind non-discriminarea populației de etnie romă.

IMG 0120 (Custom)Măsuri privind creșterea participării la educație și prevenirea abandonului este un proiect co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 fiind încadrat în Axa prioritară Educație și competențe, Obiectiv specific. 6.2, 6.3, 6.4, 6.6 Școală pentru toți.

Proiectul se derulează în localitățile Curcani, Luica și Șoldanu din județul Călărași în perioada mai 2018 – mai 2021.

www.acedo.ro

Email: office@acedo.ro

Telefon: +314262386

Addresa: Str. Alexandru Balasanu nr. 8, corp A sector 4, Bucuresti – Romania