AL-IN – Acțiuni Localizate și INcluziune în comunități rome din Județul Călărași

logo acedo pelung

 

În perioada de 01.04.2022 – 30.11.2023 Consiliul Judeţean Călăraşi implementează proiectul “AL-IN – Acțiuni Localizate și INcluziune în comunități rome din Județul Călărași”, cod proiect PN1063, proiect finanțat din Granturile SEE 2014-2021 prin Fondul Român de Dezvoltare Socială (F.R.D.S.), în cadrul Programului  “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”, Apelul de proiecte “Creșterea incluziunii și abilitarea romilor”.

Consiliul Judeţean Călăraşi implementează proiectul în parteneriat cu Asociația Centrul pentru Educație și Drepturile Omului (ACEDO).

Valoarea totală eligibilă a grantului proiectului finanțat din Fondul Român de Dezvoltare Socială prin “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor” este de 2.298.538,05 de lei din care 1.479.998,05 lei valoarea gestionată de Consiliul Județean Călărași în calitate de Promotor de Proiect, iar 818.540,00 lei valoarea gestionată de Asociația Centrul pentru Educație și Drepturile Omului (ACEDO). Finanțarea este în proporție de 100% nerambursabilă, astfel că nici unul dintre parteneri nu va contribui cu cofinanțare pentru implementarea proiectului.

OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI îl reprezintă creşterea incluziunii şi abilitarea a cca 630 de persoane de etnie romă, pe o perioadă de 20 de luni, prin servicii de educaţie, sănătate şi ocupare adecvate nevoilor acestora, printr-o asistenţă socială proactivă, prin abilitarea şi împuternicirea tinerilor şi femeilor şi prin conştientizarea comunităţii privind non-discriminarea populaţiei de etnie romă în 4 comunităţi din judeţul Călăraşi – Chirnogi, Șoldanu, Luica, Mânăstirea.

Proiectul se concentrează pe 3 arii majore:

 • educaţia copiilor din ciclurile primar şi preşcolar, combinată cu un efort de dezvoltare personală şi profesională a mamelor / tutorilor legali ai copiilor şi pe împuternicirea acestora de a sprijini parcursul educaţional cât mai complet al copilului; 
 • ocuparea tinerilor şi a femeilor, în special auto-ocupare şi împuternicire pentru accesul pe piaţa muncii ca angajat sau antreprenor; 
 • sănătatea comunităţilor, prin servicii de sănătate şi educaţie pentru sănătate diferenţiate pentru copii şi adulţi, în funcţie de nevoile identificate.

În paralel, se urmărește stimularea dialogului între membrii comunităţii (etnici romi şi neromi).

Grupul țintă principal vizat direct de implementarea si rezultatele proiectului este format din 630 persoane de etnie romă, din comunităţile Mănăstirea, Chirnogi, Luica şi Şoldanu, Județul Călărași, respectiv:

 • 360 de persoane (in medie 240 copii şi 120 de mame/bunici/tutori legali) implicate în activitățile de educație
 • 90 de tineri şi adulţi implicaţi în activităţi de ocupare (30 persoane/comunitate)
 • 450 din care 180 de tineri şi adulţi implicaţi în activităţi de sănătate, iar cca 270 care primesc serviciile de analize și tratamente la pachet cu alte servicii (educație sau ocupare)
 • 60 de persoane de etnie romă tineri, adulți și copii, în special femei și tinere rome
 • 30 experți și lideri romi care activează pe cont propriu sau în cadrul unor organizații neguvernamentale

Grupurile țintă secundare sunt formate din:

 • 24 de specialiști/voluntari
 • 60 de membrii ai comunității aparținînd populației majoritare

Activitatile principale ale proiectului sunt:

A.1. Managementul general al proiectului

A.2. Identificarea, selecţia şi animarea grupurilor ţintă

A.3. Programe şi activităţi educative pentru copii şi părinţi în vederea prevenirii abandonului şcolar şi absenteismului

A.4. Servicii de ocupare pentru tineri şi adulţi

A.5. Programe şi activităţi pentru o viaţă sănătoasă şi prevenirea bolilor cronice

A.6. Campanie de conştientizare împotriva discriminării de orice formă a persoanelor de etnie romă

A.7. Activităţi şi programe de împuternicire şi abilitare a tinerilor, femeilor şi experţilor şi liderilor romi şi a personalului din instituţii relevante

INDICATORI  DE ATINGERE A ACTIVITĂȚILOR

 • IP04: Număr de romi care au beneficiat de servicii educaţionale – 360 persoane
 • IP05: Număr de romi care au beneficiat de servicii de ocupare – 90 persoane
 • IP06: Număr de romi care au beneficiat de servicii pentru sănătate – 450 persoane
 • IP08: Număr de romi care au beneficiat de servicii integrate – 270 persoane
 • IP13: Număr de profesionişti instruiţi în lucrul cu persoane de etnie romă – 24 persoane
 • IP03: Număr de romi care au beneficiat de măsuri de abilitare (empowerment) – 90 persoane
 • IP14: Număr de experţi şi lideri romi instruiţi pentru apărarea drepturilor romilor – 30 persoane
 • IP10: Număr de campanii de conştientizare/ sensibilizare care ţintesc/ vizează populaţia majoritară – 1 persoană
 • IP12: Număr de persoane atins de campaniile de conştientizare/ sensibilizare – 500 persoane
 • IP09: Număr de judeţe în care se acordă romilor servicii de incluziune socială – 1 județ
 • IP01: Nivelul de acceptare a romilor de către populaţia majoritară (în zonele de intervenţie aferente proiectului) + 10%

Pentru informații suplimentare vă stăm la dispoziție prin următoarele persoane de contact:

Coordonator proiect – Consiliul Judetean Calarasi

Dorina Drăghici

Nr. telefon: 0728 987 190

Adresa e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Coordonator partener – Asociatia Centrul pentru Educatie si Drepturile Omului

Melania Coman

Nr. telefon : 0745082349

Adresa e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.


documentDocument in format word

 

www.acedo.ro

Email: office@acedo.ro

Telefon: +314262386

Addresa: Str. Alexandru Balasanu nr. 8, corp A sector 4, Bucuresti – Romania