Măsuri privind creșterea participării la educație și prevenirea abandonului

IMG 0120 (Custom)Măsuri privind creșterea participării la educație și prevenirea abandonului este un proiect co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 fiind încadrat în Axa prioritară Educație și competențe, Obiectiv specific. 6.2, 6.3, 6.4, 6.6 Școală pentru toți.

Proiectul se derulează în localitățile Curcani, Luica și Șoldanu din județul Călărași în perioada mai 2018 – mai 2021.

Obiectivul general al proiectului constă în asigurarea accesului la educație preșcolară,  la învățământ primar și secundar inferior de calitate pentru 510 elevi din școlile Soldanu, Curcani și Luica din judetul Calarași.

Beneficiarii proiectului sunt

-        120 de copii de vârstă preșcolară;

-        240 de elevi din învățământul primar;

-        150 din învățământul gimnazial;

-        65 de cadre didactice din școlile unde se realizează intervenția;

-        510 părinți și tutori ai elevilor implicați în proiect

Principalele activitățile ale proiectului

  • Programul Școala și Grădinița estivală derulat pe durata vacanțelor de vară din anii școlari 2018-2019 și 2019-2020 are rolul de a facilita tranziția la un nou ciclu educațional, respectiv ciclul primar și ciclul gimnazial

  • Clubul Povestitorilor – program adresat părinților preșcolarilor beneficiari cu scopul de a îmbunătăți abilititățile de citire și de petrecere a unui timp liber de calitate.

  • Sesiuni Școală după școală pentru elevii din ciclul gimnazial la disciplinele limba română și matematică

Parteneriatul din cadrul proiectului este format din

Asociația Centrul pentru Legislație Non-Profit – Solicitant

Asociația Centrul pentru Educație și Drepturile Omului

Euzone

Școala Gimnazială cu clasele I-VIII Curcani

Școala Gimnazială cu clasele I-VIII Luica

Școala Gimnazială Constantin Teodorescu din Șoldanu

Primăria Curcani

Primăria Luica

Primăria Șoldanu

www.acedo.ro

Email: office@acedo.ro

Telefon: +314262386

Addresa: Str. Alexandru Balasanu nr. 8, corp A sector 4, Bucuresti – Romania