Achizitie pachete hrana - proiect Fii parte din comunitate! Servicii integrate adresate comunitatii locale de romi din Curcani si Romanesti, cod PN1012

Stimate doamne, stimati domni,

 

Asociatia Centrul Pentru Educatie si Drepturile Omului (ACEDO), cu sediul social in, Bucuresti, str. Balasanu Alexandru, nr. 8A, sector 4, Bucuresti, e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., cod de identificare fiscală nr. 29469839, reprezentată legal prin Bercus Costel, în calitate de preşedinte, va solicita o oferta ferma pentru achizitia de pachete de hrana - ajutor material pentru stimularea participarii la gradinita (Cod CPV 15897300-5 Pachete de alimente), in conformitate cu specificatiile tehnice din documentul atasat, in cadrul proiectului proiectului ”Fii parte din comunitate! – Servicii integrate adresate comunității locale de romi din Curcani și Românești” (Cod proiect: PN1012) in cadrul Programului “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor” finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021 prin Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS).

Produsele se vor achizitiona in conformitate cu prevederile Legii 98/2016 prin achizitie directa.

Durata contractului: 1 luna.

Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut.

Bugetul total al achiziției de fata este de 4.954,128 lei fără TVA, pentru luna Aprilie 2021. Ofertele care depasesc bugetul alocat vor fi declarate inadmisibile.

Ofertele care nu contin in integralitate documentele obligatorii de calificare prezentate mai sus de catre Achizitor pana la data limita de depunere a ofertelor sunt considerate neconforme. Ofertele care nu respecta cerintele tehnice minime prezentate mai sus de catre Achizitor sunt considerate neconforme.

Oferta financiară, tehnică și Declarația privind lipsa conflictului de interese se vor trimite prin e-mail la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. sau posta/curier personal la sediul social Asociatiei din str. Balasanu Alexandru, nr. 8A, sector 4, Bucuresti pana cel tarziu in data de 12.04.2021, ora 12.00. Clarificarile pot fi depuse prin e-mail la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.. Data limita de solicitare carificari: 08.04.2021 se va raspunde in termen de maxim 24 de ore de la solicitarea de clarificari. Raspunsurile la clarificari vor fi postate si pe pagina de web a achizititorului la sectiunea Achizitii. Ofertantii vor fi instiintati in scris cu privire la rezultatul evaluarii ofertelor. Eventualele contestatii vor fi adresate beneficiarului in termen de maxim 3 zile calendaristice de la primirea instiintarii. Beneficiarul va solutiona contestatia in termen de 3 zile lucratoare. In cazul in care ofertantul nu este multimit de modul de solutionare a contestatiei, se poate adresa instantelor judecatoresti competente.

Prin depunerea unei oferte, ofertantul acceptă în totalitate şi fără restricţii condiţiile generale şi particulare care guvernează acest contract ca singura bază a acestei proceduri de atribuire. Ofertanţii sunt rugaţi să examineze cu atenţie specificatiile tehnice şi să pregatească oferta conform formularelor si prevederilor contractuale conţinute în cadrul specificatiilor tehnice si al anuntului. Specificatiile tehnice constituie ansamblul cerintelor minime si obligatorii, pe baza carora se inainteaza, de catre fiecare ofertant, propunerea tehnica si financiara. În acest sens orice ofertă prezentată va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică se înscrie în limitele cerinţelor din Caietul de sarcini. Ofertarea de servicii cu caracteristici tehnice care nu răspund caracteristicilor tehnice prevazute în Caietul de sarcini atrage descalificarea ofertantului.

Nu se accepta oferta depusa pe unul sau mai multe loturi.

Plata produselor va fi finantata din bugetul proiectul ”Fii parte din comunitate! – Servicii integrate adresate comunității locale de romi din Curcani și Românești” (Cod proiect: PN1012) in baza comenzilor transmise, a facturilor emise si a receptiilor efectuate.

 Ca anexe se ataseaza Formularele pentru achizitia respectiva.

word  Solicitare oferta ferma_hrana 
word Model formular oferta financiara_hrana_Aprilie 2021
word Formulare. Propunere tehnic_hrana_Aprilie 2021
word Declaratie lipsa conflict_hrana_Aprilie 2021

 


 

 

www.acedo.ro

Email: office@acedo.ro

Telefon: +314262386

Addresa: Str. Alexandru Balasanu nr. 8, corp A sector 4, Bucuresti – Romania