Achizitie carti de povesti in cadrul proiectului Femei informate, femei implicate!

Asociatia Centrul Pentru Educatie si Drepturile Omului (ACEDO), cu sediul social in, Bucuresti, str. Balasanu Alexandru, nr. 8A, sector 4, Bucuresti, e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., cod de identificare fiscală nr. 29469839, reprezentată legal prin Bercus Costel, în calitate de preşedinte, va solicita o oferta ferma pentru achizitia de carti de povesti, in conformitate cu specificatiile tehnice din documentul atasat, in cadrul proiectului proiectului “Femei informate, femei implicate!”, finantat prin Programul Active Citizens Fund Romania (cod proiect ACF_8_MM_278).

Produsele se vor achizitiona in conformitate cu prevederile Legii 98/2016 prin selectie de oferte.

Durata contractului: 4 lunI.

Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut.

Bugetul total al achiziției de fata este de 15.620 lei, fără TVA. Ofertele care depasesc bugetul alocat vor fi declarate inadmisibile.

Plata se realizeaza in baza unui contract incheiat intre Achzitor si Furnizor, la 30 de zile de la data emiterii facturii fiscal.

Oferta financiară, oferta tehnică, precum si declaratia privind evitarea conflictului de interese, se vor trimite prin e-mail la adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. sau posta/curier personal la sediul social Asociatiei din str. Balasanu Alexandru, nr. 8A, sector 4, Bucuresti pana cel tarziu in data de 04.11.2021, ora 16.00. Clarificarile pot fi depuse prin e-mail la adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., pana la data de 02.11.2021 si se va raspunde in termen de maximum 24 de ore de la solicitarea de clarificari. Ofertele care nu contin in integralitate documentele obligatorii de calificare prezentate mai sus de catre Achizitor pana la data limita de depunere a ofertelor sunt considerate neconforme. Ofertele care nu respecta cerintele tehnice minime prezentate mai sus de catre Achizitor sunt considerate neconforme.

Raspunsurile la clarificari vor fi postate si pe pagina de web a achizititorului la sectiunea Achizitii. Ofertantii vor fi instiintati in scris cu privire la rezultatul evaluarii ofertelor. Eventualele contestatii vor fi adresate beneficiarului in termen de maxim 3 zile calendaristice de la primirea instiintarii. Beneficiarul va solutiona contestatia in termen de 3 zile lucratoare. In cazul in care ofertantul nu este multumit de modul de solutionare a contestatiei, se poate adresa instantelor judecatoresti competente.

Ofertanţii sunt rugaţi să examineze cu atenţie specificatiile tehnice şi să pregatească oferta conform formularelor si prevederilor conţinute în cadrul specificatiilor tehnice si al anuntului. Specificatiile tehnice constituie ansamblul cerintelor minime si obligatorii, pe baza carora se inainteaza, de catre fiecare ofertant, propunerea tehnica si financiara. În acest sens orice ofertă prezentată va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică se înscrie în limitele cerinţelor tehnice. Ofertarea cu caracteristici tehnice care nu răspund caracteristicilor tehnice prevazute atrage descalificarea ofertantului.

Ca anexe se ataseaza Formularele pentru achizitia de carti de povesti.

word Formular 1.1 Oferta financiara
word Formular 1.2 - Propunere tehnica
word  2.3. Declaratie lipsa conflict_curatenie

www.acedo.ro

Email: office@acedo.ro

Telefon: +314262386

Addresa: Str. Alexandru Balasanu nr. 8, corp A sector 4, Bucuresti – Romania